Make your own free website on Tripod.com

 

 

Tugasan 1 : GE 6353 Search Engine ( Enjin Pencarian)

 

KADAR KEJITUAN ENJIN PENCARIAN

 

 

 

a)         Bilangan Hit Terkena Setiap Kueri Enjin Pencarian

 

 

Kueri /

Engin Pencarian

Yahoo

Msn

Altavista

Lycos

Google

Education

 

 

793267

12270

27137

76018

15811

Computer Education

 

5112

65

65

789

2333

Computer Hardware

 

811

600

10134

9098

110

 

 

 

b)         Bilangan Hit Relevan Setiap Kueri Enjin Pencarian

 

 

Kueri /

Engin Pencarian

Yahoo

 

10           20

Msn


10         20

Altavista

10            20

Lycos

10            20

Google

10            20

Education

 

 

10/10

19/20

9/10

18/20

5/10

13/20

6/10

16/20

6/10

18/20

Computer Education

 

10/10

 

 

12/20

8/10

16/20

4/10

10/20

7/10

19/20

9/10

17/20

Computer Hardware

 

8/10

 

 

12/20

3/10

11/20

8/10

18/20

9/10

16/20

8/10

18/20

 

 

 

 

 

c) Purata Kadar Kejituan Setiap Kueri

a)  Education

 

 

Enjin Pencarian

 

Kueri

Computer

Purata Kadar Kejituan

Yahoo

 

 

   10 + 19
        2

 


        14.5

Msn

 

 

    6 + 16

        2


         11.0

Altavista

 

 

   05 + 13

        2


          09

Lycos

 

 

   06 + 16
      
        2

     
          11.0

Google

 

 

   06 + 18

        2


          12

 

 

 

 

                                    b)  Computer Education


Enjin Pencarian

 

Kueri

Computer

Purata Kadar Kejituan

Yahoo

 

 

   10 + 12
        2

 


       11.0

Msn

 

 

    8 + 16

        2


       12.0

Altavista

 

 

   04 + 10

        2


        07

Lycos

 

 

   07 + 19
      
        2

     
      13.0

Google

 

 

   09 + 17

        2


      13.0

 

 

 

 

c)  Computer Hardware

 

 

Enjin Pencarian

 

Kueri

Computer

Purata Kadar Kejituan

Yahoo

 

 

08 + 12

2


        10.0

Msn

 

 

03 + 11

2


         07

Altavista

 

 

08 + 18

2


          12.0

Lycos

 

 

09 + 16
      
 2

     
          12.5

                  Google

 

 

08 + 18

2


          13

 

 

 

 

D)   Purata Kejituan Bagi Setiap Enjin Pencarian

 

 

Enjin Pencarian

 

 

Purata kejituan bagi setiap enjin pencarian

Yahoo

14.5 + 11.0 + 10

03

                         = 11.9

Msn

 

 

11.0+12.0+07

03
          =   10.0

 

Altavista

 

 

                09+07+12.0
                      
                          03   =  9.4

 

Lycos

 

 

               11.0+13.0+12.0
                       
                       3
                            = 12.0

Google

 

 

                 12.0+13.0+13.0
                          
                          3

                                 = 12.6

 

 

 

 

 

Berdasarkan jadual di atas enjin pencarian  Google mempunyai kadar kejituan yang tertinggi daripada enjin pencarian lain. Walaubagaimanapun enjin pencari Yahoo memberikan jumlah  hit terkena tertinggi  . Untuk jumlah hit tertinggi enjin pencari Yahoo  memberikan jumlah yang  tertinggi   Kesimpulannya enjin pencari yang memberikan jumlah hit tertinggi tidak semestinya mempunyai kadar purata kejituan tertinggi.