Make your own free website on Tripod.com

Tugasan 1 : GE 6353 Search Engine ( Enjin Pencarian)

 

Jenis-jenis Engin Pencari.

 

Tapak

Ulasan

 

 

Alta vista

http://www.altavista.com

 

Mengikut Digital Equipment corporation, pangkalan data AltaVista mengandungi 17 bilion perkataan dari lebih daripada 32 juta halaman web, pada kali terakhir kiraan(ia terus kembang). Lagipun pihak AltaVista mempunyai tapak cermin di Kuala Lumpur yang memudahkan carian untuk tapak-tapak web yang berasal dari negara-negara Asia.

 

 

 

Exite

http://www.excite.com

 

Jika tidak dapat mencari laman web dengan Excite yang mengandungi 50 juta halaman,maka kemungkinan besar halaman tersebut tidak wujud dalam web. Carian boleh dibuatdengan kaedah beasaskan kategori, atau menggunakan carian berasakan konsep sama ada dengan atau tanpa operator boolean. Excite merupakan pilihan yang baik sekiranya anda memilih kaedah konsep.

 

Hot bot

http://www.hotbot.com

 

En jin carian ini berkonsepkan carian indeks. Anda dapat hadkan hasil carian hanya kepada jenis-jenis fail media tertentu sahaja. Gunakan Hot Bot jika anda dalam keadaan tergesa-gesa untuk mencari sesuatu maklumat. Ia sangat cepat

 

Infoseek

http://www.infoseek.com

 

Dikatakan sebagai carian indeks paling pantas dan palingn tepat denhan lebih 50 juta halaman. Sangat baik dalam memproses soalan teks biasa, sebagai ganti kata kunci atau nama khusus. Suatu alternatif baik kepada sintaksis boolean.

 

Lycos

http://www.lycos.com

 

Diasakan di universiti Carnegie Mellon, Amerika Syarikat. Ia menggunakan senarai kategori seperti Yahoo bersama-sama kebolehan mencari teks penuh yang cepat dan berkesan. Lycos sangat baik untuk carian fail-fail multimedia.

 

Maggelan

http://www.mekinley.com

 

Sekarang dipunyai oleh Excite. Kemasyuran tapak ini dengan status lima bintang. Carian dengan ulasan menjadikan carian anda tidak terkena kepada sambungan mati arau tidak ketahuan lokasi dan kandungan. Ulasan tapak web oleh maggelan secara umumnya boleh dipercayai.

 

Point Review

http://www.pointcom.com

 

Satu lagi perkhidmatan yang berstatus dan dikenali bijak. Tapak ini bergabung dengan Lycos. Carian dihadkan kepada tapak yang sudah mendapat status,contohnya tapak web yang top5%. Cuba carian Point Review jika anda mencari tapak yang selalu dilawati.

 

 

Yahoo

http://www.yahoo.com

 

Merupakan enjin carian tertua berasakan kategori. Sekarang ini Yahoo menggunakan teknologi indeks Alta Vista untuk melaksanakan carian kata kunci. Baik kepada carian kata umum dan kata kunci.

 

 

 

Cari

http://www.cari.com

 

Inilah satu-satunya enjin carian yang berasal dari Malaysia. Misai Cari ialah menyediakan satu enjin carian untuk semua rakyat Malaysia dan pengguna lain internet di seluruh dunia dengan difokuskan pencarian kepada halaman web hasil carian Cari ialah dicipta dan dikendalikan oleh rakyat Malaysia. Carian berasaskan indeks dengan dua kategori utama, iaitu carian tapak web dan rakyat Malaysia.

 

 

 

 

Hit Pencarian Maklumat Search Engine

 

 

Bil

Search Engine

Education

 

Computer In Education

Computer hardware

 

10

20

10

20

10

20

1

Yahoo

10

 

20

10

12

8

12

2

Altavista

5

 

8

4

6

9

18

3

Lycos

6

 

9

7

12

9

16

4

Msn

6

 

12

2

9

8

12

5

Go.Com

9

 

19

9

16

3

11

 

 

 

1) Yahoo

 

 

 

 

Education

 

Computer In Education

 

Computer Hardware

 

Bilangan hit

 

12270

65

 

600

 

Bilangan hit relevan

 

 

 

30

 

22

20

Purata Kejituan Sebenar

 

 

24

 

 

 

 

2) Altavista

 

 

 

 

 

Education

 

Computer In Education

 

Computer Hardware

 

Bilangan hit

 

27137

 

65

 

10134

 

Bilangan hit relevan

 

 

 

13

 

10

 

 

27

Purata Kejituan Sebenar

 

 

16.6

 

 

 

 

3) Lycos

 

 

 

 

Education

 

Computer In Education

 

Computer Hardware

 

Bilangan hit

 

760186

 

789

 

9098

 

Bilangan hit relevan

 

 

 

15

 

19

 

 

25

Purata Kejituan Sebenar

 

 

19.6

 

 

 

 

4) MSN.COM

 

 

 

 

 

Education

 

Computer In Education

 

Computer Hardware

 

Bilangan hit

 

1581

 

23

 

110

 

Bilangan hit relevan

 

 

 

18

 

10

 

20

Purata Kejituan Sebenar

 

 

16

 

 

 

 

5) GO.Com

 

 

 

 

Education

 

Computer In Education

 

Computer Hardware

 

Bilangan hit

 

793267

 

5112

 

81

 

Bilangan hit relevan

 

 

 

28

 

25

 

14

Purata Kejituan Sebenar

 

 

23.3

 

 

 

 

 

 

 

TUGASAN 2 : Pencarian Maklumat

 

Soalan 1:

 

Pilih satu topik dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan topik ini anda diminta menyediakan maklumat bibliografi dari sumber maklumat di bawah mengikut gaya UKM.

 

Tajuk : Komputer dan Teknologi Maklumat


10 maklumat bibliografi dari ensaiklopedia/kamus/direktori ( bercetak/elektronik)

 

1). Baron, Georges-Louis. 1989. Computers in Education. The Shape of Things to Come = L'informatique en education: Quelles Evolutions? Bulletin of the International Bureau of Education .hal. 7-55

2). Shears, L. W.; Dale, E. C.1983. Computers in Education. A Report to the Honourable Robert Fordham M. P., Minister of Education, Victoria. .

3). Elliott, Paul H.1973. Computers in Education: Relevance for Occupational Education Audiovisual Instruction; 18 ( 4) : 7-13.

4). A Gateway to the Use of Computers in Education.1980. Proceedings of the Annual Convention of the Association for Educational Data Systems . St. Louis, Missouri.

5). Today's Revolution. 1976.Computers in Education. Proceedings of the Association for Educational Data Systems International Convention Phoenix, Arizona.

6). The Computer and Education. 1973.The Educational Technology Reviews Series. Number Nine.

7). Seidel, Robert J.1969. Computers in Education: The Copernican Revolution in Education Systems. Computers and Automation

 

 


10 maklumat bibliografi dari suratkhabar dalam dan luar negara.

 

1). Khairul Anuar Abdul Samad. 2000. IT Kemajuan Cyberjaya Bukti Kemampuan Negara. Berita Harian,24 Januari.

2). Anuar Hakim Mohd.Salleh.1999. Internet Boleh Digunakan Untuk Berdakwah. Berita Minggu, 3 Oktober.

3). Hizral Tazzif Hisham. 2000.MSC Memenuhi Tuntutan Era TM. Berita Harian, 3 Januari.

4). Mohd.Fuad Razali . 2000. Bumiputera Harus Kuasai Sains Teknologi dan Celik Komputer. Berita Harian ,31 Januari.

5). Zainuddin Isa. 1999. E- Kedaulatan Bendung Jenayah Siber. Berita Minggu, 25 Mei.

6). Menjejak Pencerobohan Komputer Di Internet. 2000. Utusan Malaysia ,20 Febuari .

7). Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin .1997. Berita Harian 16 Jun.

8). Ahmad Kamarulzaman. 1977. Peperangan Maklumat .Satu Cabaran Serta Ancaman Baru. Berita Harian. 13 Disember .

9). Sahut Cabaran Era Teknologi Maklumat. 1977. Berita Harian 10 Disember.

10). Golongan Wanita Perlu Menafaatkan Teknologi Maklumat. 2000. Mingguan Malaysia. 10 Mei

 


10 maklumat bibliografi dari jurnal /digest/buletin

 

1.      Terence Kanetth Stephen.1977. E-Commerce Going .Cyber In The 21 st Century.Digest, April: 25-32.

2.      Jalaluddin . 1999. Pepijat Alaf Baru.Apa Persediaan Kita. Dewan Ekonomi, Disember: 19-20.

3.      M.Govind Nair. 1999. Menangani Masalah Y2 K. Khidmat: 29-30.

4.      Norshamsuddin Baharin.1988. Multimedia Pemangkin Usaha Dakwah. Massa, Jun : 48- 49.

5.      Salleh Buang . 1998. Akta Multimedia . Massa, Ogos: 12- 14.

6.      Muhd.Zuki Dileh.1997. Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan.Guru Masih Terkial-Kial. Massa, Oktober: 26 27.

7.      Nursalawati Ali . 1997. Ledakan Maklumat. Massa, Oktober : 54-55

8.      Abd.rahman Rahim. 1996. Teknologi Maklumat Dan Anda. Dewan Kosmik, Oktober : 3-5.

9.      Hizamnuddin Awang. 1996. Multimedia . Teknologi Dan Peranan . Dewan Kosmik, November: 48-49.

10. Hasliza Aruffin. 1977. Komputer Dan Isu Keselamatan. Dewan Siswa, Mei : 20-21.

 


10 maklumat bibliografi dari buku

 

1). Blaine A. Rrownell.1985. Using Microcomputers .Sage Publication.Inc.

2). Masuri Othman .1995. Seni Bina Mikropemproses .DBP.KL .

3). Mazleena Salleh.1996. . Asas Organisasi Komputer.DBP.KL

4). Norhashimah Abu Samah.1996. Pengajaran Bantuan Komputer. Fajar Bakti.

5). William M. Fuori ,Louis V.Giola. 1993. Komputer Dan Pemprosesan Maklumat. Prentice Hall,New York.

6). Ng Kim Siang, Hee Tieng Fok. 1990 Pengajian Asas Komputer .DBP.

7). Yong Soe Han, Chong Jon Fong, Hatim Mohamad Tahir, 1993. Literasi Komputer.Fajar Bakti Sdn.Bhd.

8). Grace Murnay Hopper,Steven L.Mandell.1984.Understanding Computer Second Edition. West Publishing Company. New York.

9). Abdul Wahab Daham. 1997. Sistem Komputer Satu Keperluan masakini.1997.Pustaka Ilmi.KL

10). Zainal Abidin Md.Sharif,Zainal Abidin Md.Sharif,Md.Asri Ibrahim,Normah Jantan.1993. Pengenalan Mikrokomputer.UKM.Bangi.

 


10 maklumat bibliografi dari bahan pandang dengar

 

1). Collis, Betty; Muir, Walter. A Survey of Computer Education Courses in Canadian Faculties of Education. Canadian Journal of Higher Education; v16 n1 p61-71 1986. 1986

2). Jacobs, Judith E.. Let's Prepare Computer Educators--NOT Computer Science Educators. Computing Teacher; v13 n1 p17-18 Aug-Sep 1985. 1985

3). Martin-McCormick, Lynda; And Others. Programming Equity into Computer Education: Today's Guide to the Schools of the Future. A PEER Computer Equity Action Kit. . 1985

4). Stecher, Brian. Training Teachers to Use Computers: A Case Study of the Summer Training Component of the IBM/ETS Secondary School Computer Education Program. Research Report. . 1984

5). Linn, Marcia. Policy Issues in Computer Education. Assessing the Cognitive Consequences of Computer Environments for Learning (ACCCEL). . 1984

6). Computers in the New Curriculum. Proceedings of the Annual Conference of the Texas Computer Education Association (4th, Austin, Texas, February 29-March 3, 1984). . 1984

7). Muffoletto, Robert, Ed.; Knupfer, Nancy Nelson, Ed.. Computers in Education: Social, Political, and Historical Perspectives. Media Education Culture Technology. . 1993

8). Lewis, Matthew W.. Emerging Uses of Computers for Education: An Overview of Tools and Issues

9). Kristiansen, Rolf. Consensus on Computers in Education: Do Teachers, Parents and Pupils Share the Same Expectations and Attitudes towards Computers? Education and Computing; v7 n3-4 p199-207 1991. 1991

10). Campbell, Patricia B.. Computers in Education: A Question of Access. Access to Computers. . 1983

 


10 maklumat bibliografi dari laman web/emel/mailing list archive .

 

1. B.s Gill . Memahami Pengetahuan Komputer Dan Internet.

http://members.nbci.com/inet12jam/rencana01.htm

2. B.S Gill. Komputer Dan Virus.

http://members.nbci.com/inet12jam/rencana05.htm

 

3. Nona. 1996. Internet .Maklumat Terus Tanpa Sekatan.

http://www.sabah.org.my/nasihat/artikel _teknologi ( Julai 1996)

 

4. Hizral Tazzif Hashim. 2000. Komputer.Mimos Buka Peluang Kepada Usahawan.

http://www.mestic.gov/newscan/Jun2000/bh210600.htm.

5. Duan. 2000. Mengapa Komputer Penting Kepada Anak-Anak.

http://www.bijak.net.my/isu/is5.htm

 

6. Internet Satu satunya Media Yang Anda Perlu Tahu.

http://rojak2000.tripod.com/komputer.htm

 

7. Minat Komputer Didalam Dan Luar Sekolah. Berita Harian On Line.

http://www.cybermelayu.com/riangria/INFORMASI.htm

 

 

 

 

 

Soalan 2

 

Sediakan link laman web terutamanya dari Malaysia yang merujuk bidang berikut:

 


5 laman web yang mengandungi maklumat tentang pendidikan di Malaysia

 

a. http://www.teletre.com/pnm

b. http://www.ppk.kpm.my/

c.  http://www.geocities.com/Athens/Pathernon/3355/BP.htm

d.  http://www.moe.gov.my/index.htm

e. http://www.sekolah.com

 

5 laman web perpustakaan maya di Malaysia

 

a. http://www.digilib.mimos.my/

b. http://www.lib.iiu.edu.my/

c. http://www.library.ukm.my/

d. http://www.umlib.um.edu.my/

e. http://www.lib.usm.my/


5 laman web yang mengandungi maklumat tentang penggunaan internet dalam pendidikan.

 

a. http://sedaka.net.tripod.com/~index.htm/index.htm

b. http://sekolah bestari.hypermarket.net

c. http://www.geocities.com/College Park/Union/7248/index.htm

d.  http://www2.moe.gov.my/

e.                  http://kdpkom2000.tripod.com/

 


5 laman web yang mengandungi maklumat tentang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

 

a. http://mahirppb.tripod.com

b.  http://modulbestari.tripod.com

c. http://mahirkbkk.tripod.com/kritis.htm

d. http://maktab.virtualave.net/masteri4.htm

e.  http://members.tripod.com/~MUJAHID/kbkk.html