Make your own free website on Tripod.com

 

TUGASAN 2 : Pencarian Maklumat

 

Soalan 1:

 

Pilih satu topik dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan topik ini anda diminta menyediakan maklumat bibliografi dari sumber maklumat di bawah mengikut gaya UKM.

 

Tajuk : Komputer dan Teknologi Maklumat

 


10 maklumat bibliografi dari ensaiklopedia/kamus/direktori ( bercetak/elektronik)

 

1). Baron, Georges-Louis. 1989. Computers in Education. The Shape of Things to Come = L'informatique en education: Quelles Evolutions? Bulletin of the International Bureau of Education .7-55

2). Shears, L. W.; Dale, E. C.1983. Computers in Education. A Report to the Honourable Robert Fordham M. P., Minister of Education, Victoria. .


3). Elliott, Paul H.1973. Computers in Education: Relevance for Occupational Education Audiovisual Instruction; 18 ( 4) : 7-13.


4). A Gateway to the Use of Computers in Education.1980. Proceedings of the Annual Convention of the Association for Educational Data Systems . St. Louis, Missouri.


5). Today's Revolution. 1976.Computers in Education. Proceedings of the Association for Educational Data Systems International Convention Phoenix, Arizona.


6). The Computer and Education. 1973.The Educational Technology Reviews Series. Number Nine.


7). Seidel, Robert J.1969. Computers in Education: The Copernican Revolution in Education Systems. Computers and Automation

 

 


10 maklumat bibliografi dari akhbar dalam dan luar negara.

 

1). Khairul Anuar Abdul Samad. 2000. IT Kemajuan Cyberjaya Bukti Kemampuan Negara. Berita Harian,24 Januari.

2). Anuar Hakim Mohd.Salleh.1999. Internet Boleh Digunakan Untuk Berdakwah. Berita Minggu, 3 Oktober.

3). Hizral Tazzif Hisham. 2000.MSC Memenuhi Tuntutan Era TM. Berita Harian, 3 Januari.

4). Mohd.Fuad Razali . 2000. Bumiputera Harus Kuasai Sains Teknologi dan Celik Komputer. Berita Harian ,31 Januari.

5). Zainuddin Isa. 1999. E- Kedaulatan Bendung Jenayah Siber. Berita Minggu, 25 Mei.

6). Menjejak Pencerobohan Komputer Di Internet. 2000. Utusan Malaysia ,20 Febuari .

7). Kod Etika Internet Bendung Khabar Angin .1997. Berita Harian 16 Jun.

8). Ahmad Kamarulzaman. 1977. Peperangan Maklumat .Satu Cabaran Serta Ancaman Baru. Berita Harian. 13 Disember .

9). Sahut Cabaran Era Teknologi Maklumat. 1977. Berita Harian 10 Disember.

10). Golongan Wanita Perlu Menafaatkan Teknologi Maklumat. 2000. Mingguan Malaysia. 10 Mei

 


10 maklumat bibliografi dari jurnal /digest/buletin

 

1.    Terence Kanetth Stephen.1977. E-Commerce Going .Cyber In The 21 st Century.Digest, April: 25-32.

2.    Jalaluddin . 1999. Pepijat Alaf Baru.Apa Persediaan Kita. Dewan Ekonomi, Disember: 19-20.

3.    M.Govind Nair. 1999. Menangani Masalah Y2 K. Khidmat: 29-30.

4.    Norshamsuddin Baharin.1988. Multimedia Pemangkin Usaha Dakwah. Massa, Jun : 48- 49.

5.    Salleh Buang . 1998. Akta Multimedia . Massa, Ogos: 12- 14.

6.    Muhd.Zuki Dileh.1997. Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan.Guru Masih Terkial-Kial. Massa, Oktober: 26 27.

7.    Nursalawati Ali . 1997. Ledakan Maklumat. Massa, Oktober : 54-55

8.    Abd.rahman Rahim. 1996. Teknologi Maklumat Dan Anda. Dewan Kosmik, Oktober : 3-5.

9.    Hizamnuddin Awang. 1996. Multimedia . Teknologi Dan Peranan . Dewan Kosmik, November: 48-49.

10. Hasliza Ariffin. 1977. Komputer Dan Isu Keselamatan. Dewan Siswa, Mei : 20-21.

 


10 maklumat bibliografi dari buku

 

1). Blaine A. Rrownell.1985. Using Microcomputers .Sage Publication.Inc.

2). Masuri Othman .1995. Seni Bina Mikropemproses .DBP.KL .

3). Mazleena Salleh.1996. . Asas Organisasi Komputer.DBP.KL

4). Norhashimah Abu Samah.1996. Pengajaran Bantuan Komputer. Fajar Bakti.

5). William M. Fuori ,Louis V.Giola. 1993. Komputer Dan Pemprosesan Maklumat. Prentice Hall,New York.

6). Ng Kim Siang, Hee Tieng Fok. 1990 Pengajian Asas Komputer .DBP.

7). Yong Soe Han, Chong Jon Fong, Hatim Mohamad Tahir, 1993. Literasi Komputer.Fajar Bakti Sdn.Bhd.

8). Grace Murnay Hopper,Steven L.Mandell.1984.Understanding Computer Second Edition. West Publishing Company. New York.

9). Abdul Wahab Daham. 1997. Sistem Komputer Satu Keperluan masakini.1997.Pustaka Ilmi.KL

10). Zainal Abidin Md.Sharif,Zainal Abidin Md.Sharif,Md.Asri Ibrahim,Normah Jantan.1993. Pengenalan Mikrokomputer.UKM.Bangi.

 


10 maklumat bibliografi dari bahan pandang dengar

 

1). Collis, Betty; Muir, Walter. 1986.A Survey of Computer Education Courses in Canadian Faculties of Education. Canadian Journal of Higher Education

 

2). Jacobs, Judith E. .1985.Let's Prepare Computer Educators--NOT Computer Science Educators. Computing Teacher

 

3). Martin-McCormick, Lynda; And Others. 1985 Programming Equity into Computer Education: Today's Guide to the Schools of the Future. A PEER Computer Equity Action Kit. .

 

4). Stecher, Brian. . 1984 Training Teachers to Use Computers: A Case Study of the Summer Training Component of the IBM/ETS Secondary School Computer Education Program. Research Report.

 

5). Linn, Marcia. . 1984 Policy Issues in Computer Education. Assessing the Cognitive Consequences of Computer Environments for Learning (ACCCEL).

 

6). Austin . 1984 . Computers in the New Curriculum. Proceedings of the Annual Conference of the Texas Computer Education Association ,Texas.

7). Muffoletto, Robert, Ed.; Knupfer, Nancy Nelson, Ed.. Computers in Education: Social, Political, and Historical Perspectives. Media Education Culture Technology.

8). Lewis, Matthew W. 1993. Emerging Uses of Computers for Education: An Overview of Tools and Issues

 

9). Kristiansen, Rolf. 1991. Consensus on Computers in Education: Do Teachers, Parents and Pupils Share the Same Expectations and Attitudes towards Computers? Education and Computing.

 

10). Campbell, Patricia B. . . 1983. Computers in Education: A Question of Access. Access to Computers

 


maklumat bibliografi dari laman web/emel/mailing list archive .

 

1. B.s Gill . Memahami Pengetahuan Komputer Dan Internet.

http://members.nbci.com/inet12jam/rencana01.htm

2. B.S Gill. Komputer Dan Virus.

http://members.nbci.com/inet12jam/rencana05.htm

 

3. Nona. 1996. Internet .Maklumat Terus Tanpa Sekatan.

http://www.sabah.org.my/nasihat/artikel _teknologi ( Julai 1996)

 

4. Hizral Tazzif Hashim. 2000. Komputer.Mimos Buka Peluang Kepada Usahawan.

http://www.mestic.gov/newscan/Jun2000/bh210600.htm.

5. Duan. 2000. Mengapa Komputer Penting Kepada Anak-Anak.

http://www.bijak.net.my/isu/is5.htm

 

6. Internet Satu satunya Media Yang Anda Perlu Tahu.

http://rojak2000.tripod.com/komputer.htm

 

7. Minat Komputer Didalam Dan Luar Sekolah. Berita Harian On Line.

http://www.cybermelayu.com/riangria/INFORMASI.htm

 

 

 

 

 

Soalan 2

 

Sediakan link laman web terutamanya dari Malaysia yang merujuk bidang berikut:

http://ishakothman.tripod.com/

 

 


5 laman web yang mengandungi maklumat tentang pendidikan di Malaysia
http://ishakothman.tripod.com/

 

a. http://www.teletre.com/pnm

b. http://www.ppk.kpm.my/

c.  http://www.geocities.com/Athens/Pathernon/3355/BP.htm

d.  http://www.moe.gov.my/index.htm

e. http://www.sekolah.com

 

 

5 laman web perpustakaan maya di Malaysia
http://ishakothman.tripod.com/

a. http://www.digilib.mimos.my/

b. http://www.lib.iiu.edu.my/

c. http://www.library.ukm.my/

d. http://www.umlib.um.edu.my/

e. http://www.lib.usm.my/


5 laman web yang mengandungi maklumat tentang penggunaan internet dalam pendidikan.

http://ishakothman.tripod.com/

a. http://sedaka.net.tripod.com/~index.htm/index.htm

b. http://sekolah bestari.hypermarket.net/

c. http://www.geocities.com/College Park/Union/7248/index.htm

d.  http://www2.moe.gov.my/

e.             http://kdpkom2000.tripod.com/

 


5 laman web yang mengandungi maklumat tentang kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

http://ishakothman.tripod.com/

a. http://mahirppb.tripod.com/

b.  http://modulbestari.tripod.com

c. http://mahirkbkk.tripod.com/kritis.htm
d. http://maktab.virtualave.net/masteri4.htm

e.  http://members.tripod.com/~MUJAHID/kbkk.html