Make your own free website on Tripod.com

 

GE 6353 Asas Pendidikan Komputer

Nama Pensyarah : Hjh Siti Fatimah Mohd.Yassin  sfmy@ukm.my

 


K
ursus ini membincangkan konsep konsep asas pendidikan komputer dengan melihat aspek-aspek penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran secara terperinci. Tajuk yang dibincangkan ialah pengajaran dan pembelajaran komputer dan teknologi maklumat sebagai subjek,pengajaran dan pembelajaran disepadukan komputer,pengajaran dan pembelajaran diuruskan komputer dan komunikasi berperantarakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran

 

  

Kajian Permulaan:

Bincangkan Secara Kritikal Kurikulum Komputer Dan Teknologi Maklumat Dari Pelbagai Aspek.

 

Bincangkan teori,Strategi Dan Perkaedahan Dalam Pendidikan Komputer

 Modul Pengajaran  Pembelajaran Subjek Komputer

 

 

 

              Ke  Menu Tugasan                                                                                           Menu Utama