Make your own free website on Tripod.com

 

GE 6663  Pengajaran Bantuan  Komputer

Nama Pensyarah : Hjh Siti Fatimah Mohd.Yassin   sfmy@ukm.my

http://sfmy.tripod.com/

Pn.Nor Sakinah Mohamad  sakinah @ukm.my

 


K
ursus ini membincangkan  penggunaan komputer dalam pendidikan secara am dan memfokuskan kepada penggunaannya dalam ketegori pengajaran dan pembelajaran bantuan Komputer. Penilaian ke atas beberapa perisian pendidikan . Beberapa teori pengajaran dan pembelajaran dihuraikan  dan menjadi dasar dalam mereka bentuk sistem pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tutorial,permainan pendidikan,latih tubi ,simulasi dan gabungan pelbagai pendekatan. 

 

  

Kajian Permulaan:

Kekuatan Dan Kelemahan Sistem Pengajaran Dan Pembelajaran

 

Spesifisikasi Keperluan  Perisian PPBK

 Borang Penilaian Perisian Kursus

 

Teori Dan Strategi Pembelajaran Dalam MerekaBentuk Perisian PPBK

 

Rekabentuk PPBK

 

              Ke  Menu Tugasan                                                                                           Menu Utama